Cookiebeleid

Wanneer de gebruiker voor de eerste keer verbinding maakt met de website www.life4marginallands.eu, wordt hij erop gewezen dat informatie over zijn navigatie kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd.

Een cookie is een onzichtbaar stukje informatie dat door een website in de internetbrowser van de computer wordt opgeslagen. Deze "cookie" kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site worden teruggehaald. De cookie kan niet worden gelezen door een andere website dan die welke hem heeft aangemaakt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Geen van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer het New-C-Land Project Consortium de voorafgaande toestemming van de cliënt heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze informatie vereist is bij wet, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die gemachtigd is om er kennis van te nemen.

Dit gebruik wordt door het projectconsortium New-C-Land gemaakt om de navigatie op zijn website te vergemakkelijken.

Bepaalde cookies zijn vrijgesteld van de voorafgaande toestemming van de klant, voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site of uitsluitend tot doel hebben communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, verificatiecookies en interfacepersonalisatiecookies. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover zij worden uitgegeven en beheerd door de sitebeheerder.

Andere cookies, die door derden worden verstrekt, worden "persistent" genoemd. Deze blijven op de terminal van de cliënt totdat ze worden verwijderd of aflopen.

Aangezien dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de deponering ervan onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid, waarvan de links hieronder worden vermeld. Deze familie van cookies omvat cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies (waar de sitebeheerder geen beroep op kan doen) en cookies voor het delen van sociale netwerken (met name die van LinkedIn, Twitter en Facebook).

De cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de site (zoals de bezochte inhoud/pagina's). Deze gegevens helpen om de ergonomie van de website van New-C-Land te verbeteren.

Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betrokken sociale netwerk. Behoudens toestemming van de klant, maken deze cookies het mogelijk om een deel van de op de website www.life4marginallands.eu gepubliceerde inhoud gemakkelijk te delen, met name via een "knop" voor delen, afhankelijk van het betrokken sociale netwerk. Er zijn drie soorten cookies voor het delen van sociale netwerken aanwezig op de site:

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat het plaatsen van cookies is toegestaan. De door de klant gebruikte browser maakt het mogelijk de standaardinstellingen te wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of slechts een deel van de cookies wordt aanvaard of geweigerd, afhankelijk van de afzender.

Wij wijzen u erop dat het weigeren van het deponeren van cookies de ervaring van de klant en de toegang tot bepaalde diensten of functies van de sites kan wijzigen.

In voorkomend geval wijst het projectconsortium alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verslechtering van de browsevoorwaarden die zich voordoen ten gevolge van het weigeren, verwijderen of blokkeren van cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de sites. Deze gevolgen kunnen geen schade vormen en er kan bijgevolg geen schadevergoeding worden geëist.

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Om te weten te komen hoe de cookievoorkeuren kunnen worden gewijzigd, bieden de onderstaande links de klant hulp.

Copyright

Alle producties van New-C-Land (inclusief foto's en video's) zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur, is verboden. Het is met name verboden screenshots te maken, gegevens te extraheren of enige andere activiteit uit te oefenen die tot doel heeft gegevens van de website www.life4marginallands.eu te verzamelen, te reorganiseren of te manipuleren.