Wettelijke vermeldingen

Dit grensoverschrijdende document werd opgesteld door:

Dit werk werd gefinancierd door Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 1.2.294, met medefinanciering van de OVAM, de Provincie West-Vlaanderen en Wallonië.

Project Interreg FWVl: New-C-Land.

Verantwoordelijke uitgevers en coördinatoren van het project: Prof. Erik Meers & Evi Michels, Universiteit Gent, België.

Coördinator van de publicatie: Aurore Leprêtre, ValBiom, België.

Vertaling: Cible Communication.

Lay-out: Cible Communication.

Publicatie: juni 2022.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie zonder toelating, zelfs gedeeltelijk, is verboden. Zin om gebruik te maken van onze ondersteuning/een deel van de tool? Neem contact op via: communication@valbiom.be