Valorisatie van marginale gronden met potentieel voor biomassaproductie

Kansen, hindernissen en oplossingen Eindverslag van het project Ontdek de inhoud $

1. Introductie

Het project New-C-Land: de basisprincipes

Meer dan ooit wordt de bio-economie gezien als een manier om de klimaatdoelstellingen van Europa te behalen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

De biogebaseerde economie is een onderdeel van de bio-economie en maakt gebruik van plantaardige grondstoffen die uitsluitend worden gebruikt voor materialen en energie - niet voor voedsel of veevoer.

Aangezien deze economie sterk groeit, neemt ook de vraag naar plantaardige grondstoffen sterk toe.

Lees dit hoofdstuk

Grensoverschrijdende samenwerking maakt de uitwisseling van ervaringen mogelijk en helpt om de uitdagingen van marginale gronden aan te gaan.

Verontreinigde gronden kunnen worden gevaloriseerd in de productieketen voor biomassa.

2. Ervaringen en lessen

10 waardeketens ondersteund tijdens het project Lees dit hoofdstuk

Alvorens van start te gaan is het van belang om alle informatie over de bodem, know-how voor de teelt van de gekozen biomassa, wetgeving en marketing te verzamelen.

Duidelijke communicatie helpt steun te verwerven bij de plaatselijke gemeenschappen: de teelt van biomassa is een belangrijke troef voor de ontwikkeling van de biodiversiteit en het milieu en helpt de klimaatverandering te matigen.

De biogebaseerde economie is de toekomst.

3. Conclusies en vooruitzichten

4. Contact

Projectpartners

Financierende instellingen